Upozornění na podvody páchané prostřednictvím internetu

V poslední  době  jsme v Bílém kruhu bezpečí zaznamenali častý  výskyt  podvodů, jejichž  obětí jsou ženy, obvykle ve věku  nad 50 let, které  jsou oklamány domnělým nápadníkem z internetové seznamky. Pachatel je  komunikačně velmi  zdatný a využívá  důvěry  a ochoty ohrožených  žen  pomoci druhému  v nouzi.  Průběh je vždy  zcela totožný.

Oběti  jsou osloveny mužem, který  se  vydává  obvykle za cizince (může  se jednat o amerického vojáka, tureckého  inženýra, francouzského  lékaře  a podobně). Tento muž  o ženu projeví  zájem, případně  přislíbí společný  život. Komunikuje velmi uvěřitelně. Následně  pod záminkou  úrazu, ohrožení nebo potíží při  překračování  hranic požádá  o finanční  částku ve výši  přibližně  30.000 až 100.000 KČ. Po zaslání   této  částky  někdy  žádá  o další. Pak komunikaci ukončí. V jednom případě  pachatel vyžádal  také  intimní  fotografie, jejichž  zveřejněním  následně oběť  vydíral.

Jedná  se o velmi nebezpečné  jednání, které  naplňuje  znaky trestného  činu  podvodu. Pachatel nemusí  být  cizincem, možná  není  ani mužem (účet  je v některých  případech  veden na ženské  jméno) a jeho úmysl  je od počátku  pomocí  lži  získat  finanční  obnos.

Obětem  tohoto činu  doporučujeme  uschovat veškerou komunikaci, zejména  pasáže, v nichž  pachatel píše  o svém  povolání, o tom, kde se právě  nachází  a na jaký  účel  finanční  prostředky  potřebuje. Pokud je k dispozici číslo  účtu  či  telefonní  číslo, je důležité  si jej uschovat také, tyto informace mohou usnadnit dohledání pachatele.  Následně  je na místě  obrátit  se na Služebnu  kriminální  policie a vyšetřování  a podat trestní  oznámení pro trestný  čin  podvodu.

Pokud pachatel vyhrožuje  zveřejněním  intimních  fotografií, je důležité  uschovat tuto výhrůžku, v tomto případě  hovoříme  také  o trestném  činu  vydírání.

Obětem  tohoto činu  je plně  k dispozici bezplatná  nonstop telefonická  Linka pomoci obětem kriminality a domácího  násilí  116 006. V rámci  anonymní  konzultace získají  informace o vhodném  postupu a o způsobu, jak trestní  oznámení  podat.

Konzultaci na nonstop telefonické  lince nabízíme  také všem  ženám, které  si nejsou jisté, zda se v jejich případě  o podvod jedná  či nikoli. S vyškoleným  konzultantem mohou naplánovat  kroky, jak bezpečně postupovat tak, aby se ochránily  před  podvodem a zároveň  mohly zjistit o úmyslech  dané  osoby více informací.

JUDr. Lucie Albrechtová
Bílý kruh bezpečí

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009