V Praze od začátku léta přibylo případů domácího násilí

Praha 17. srpna (ČTK) – O letošních prázdninách v Praze přibylo případů domácího násilí. Pražské intervenční centrum od začátku července do 10. srpna řešilo 16 podobných případů, kdy byli násilníci policií vykázáni z bytu. Za celé loňské prázdniny se přitom sociální pracovníci centra zabývali 11 a v roce 2009 pouze třemi případy, informoval dnes ČTK ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján, do jehož kompetence spadá intervenční centrum.

"Právě v těchto měsících se většinou situace v rodinách zklidňovala, letos tomu bylo právě naopak," uvedl Ján. Odborníci se podle něj stále častěji setkávají s brutálnějšími formami domácího násilí.

Svědčit o tom má i nedávný případ zavražděné spisovatelky Simony Monyové, která údajně čelila domácímu násilí. "I na tomto případu je možné sledovat, že může vyústit i ve fyzickou likvidaci. Většinou si ženy totiž myslí, že se situace vyřeší časem, ale ona se sama od sebe nikdy neuklidní. Naopak podle našich zjištění brutalita útoků ze strany agresora narůstá," upozornila vedoucí intervenčního centra Marie Šusterová.

Ohrožené osoby podle ní často žádají o pomoc až po několika letech trýznění. "Řešíme případy i dvacetiletého domácího násilí," poznamenala Šusterová.

Ženám, které čelí domácímu násilí, doporučuje, aby situaci řešily s pomocí odborníků. Ti jim například připraví bezpečnostní plán a strategii odchodu od násilníka. Určitě by neměly například vyhrožovat odchodem z bytu. "Paradoxně takovéto ženy, které se takto postaví agresorovi, se vystavují největšímu nebezpečí," zdůraznila Šusterová.

Intervenční centrum neřeší pouze partnerské, ale také mezigenerační domácí násilí. V červenci se například odborníci zabývali případem, kdy sedmašedesátiletý muž v opilosti zbil svou o 20 let starší matku. Žena, která je kvůli svému zdravotnímu stavu odkázána na pomoc druhých, musela být převezena do nemocnice. "I přes tento fyzický útok se paní chce vrátit domů a dát šanci k návratu po desetidenním vykázání i svému synovi," uvedla Šusterová.

Od roku 2007 policie v Praze vykázala 312 násilníků, z toho 30 procent tvořily případy mezigeneračního soužití.

Lidé, kteří se cítí být ohroženi některým z členů rodiny, se mohou obrátit na telefonní číslo 281 911 883 nebo 281 861 580. S tíživou životní situací se mohou svěřit také na adrese icpraha@csspraha.cz.

ČTK

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009