V Praze opět vzrostl počet případů domácího násilí

V Praze v posledních týdnech opět přibylo případů domácího násilí. Podle ředitele Centra sociálních služeb Praha Tomáše Jána policie v září vykázala 13 násilníků, což je v tomto měsíci nejvíc od roku 2007. Stále častější jsou podle odborníků i případy násilí, kterého se dopouštějí dospělí potomci na svých rodičích.

Neshody v rodinách se množí zvláště ve vypjatých situacích. "Problémy spojené se začátkem školního roku u rodin s dětmi je spojován obvykle se stresovými situacemi a sehrávají svou roli i v případech domácího násilí," uvedl ředitel. Podobně tomu bylo i v jedné pražské rodině. Muž svoji manželku dlouhodobě vulgárně urážel, ponižoval a kvůli domnělé nevěře ji neustále kontroloval. "Dokonce jí prohledával každodenně osobní věci, v noci ji rušil, aby nemohla spát," řekla vedoucí Intervenčního centra Marie Šusterová.

Každý měsíc řeší sociální pracovníci také potíže, které mají rodiče se svými dospělými potomky. Obvykle jde o lidi ve věku od dvaceti do třiceti let, kteří nepracují a nadměrně požívají alkohol nebo návykové látky. "Na tyto své záliby vyžadují od svých rodičů peníze, a pokud je nedostanou, napadají je slovně nebo i fyzicky," uvedla Šusterová. Případy domácího násilí se podle statistik stále častěji objevují ve smíšených manželství. Agresorem je většinou Čech, který ohrožuje svoji ukrajinskou manželku.

Lidé, kteří se cítí být ohroženi některým z členů rodiny, se mohou obrátit na telefonní číslo 281 911 883 nebo 281 861 580. S tíživou životní situací se mohou svěřit také na adrese icpraha@csspraha.cz.

Autor: ČTK
www.ctk.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009