Vítáme novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí

Odborníci z Bílého kruhu bezpečí i policisté vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí. Návrh, který ve středu schválila vláda, mimo jiné počítá s tím, že policie bude mít při vykázání domácího násilníka povinnost odebrat mu zbraň, vykázání se má prodloužit z deseti na 14 dnů. Pokud se chce oběť odpoutat od násilníka, potřebuje víc času, řekla Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, který poskytuje odbornou, bezplatnou pomoc obětem trestných činů. Více info v článku z 31. 05. 2024: https://advokatnidenik.cz/2024/05/31/odbornici-i-policie-vitaji-novelu-ktera-ma-pomoci-chranit-obeti-domaciho-nasili/

Policisté a Bílý kruh bezpečí jednali v Plzni o jednotném postupu u obětí domácího násilí
Jak šetrně jednat s obětmi trestných činů? I o tom jednali společně krajští policisté a zástupci Bílého kruhu bezpečí v Plzni. – viz článek z 01. 06. 2024

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009