Víte, co se děje u vašich sousedů?

To je název aktuálního videoklipu města Brno, který upozorňuje na problematiku domácího násilí a na možnost vyhledání odborné pomoci u Interdisciplinárního týmu pro oblast domácího násilí.

Videoklip "Víte, co se děje u vašich sousedů" si můžete prohlédnout zde.

Všechny pobočky Bílého kruhu bezpečí jsou aktivně zapojeny do Interdisciplinárních týmů pro oblast domácího násilí v daném městě. 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009