Volání na Linku 116 006 v nouzovém stavu

První měsíc nouzového stavu přinesl zvýšení počtu kontaktů na Lince pomoci obětem s číslem 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí. V době od 16. března do 16. dubna se na linku obrátilo celkem 672 volajících. Oproti stejnému období v minulém roce došlo k nárůstu poptávky po poskytovaných službách, a to o 42 %. Necelá třetina volání se týkala domácího násilí. Z pohledu dlouhodobých statistik se skladba hovorů na lince 116 006 zatím výrazně nezměnila.

Zatímco v prvních dvou týdnech jsme konzultovali 72 příběhů domácího násilí, v následujících dvou týdnech už se jejich počet vyšplhal na 129. Mezi prvním a druhým poločasem nouzového stavu je zřetelný nárůst případů domácího násilí, a to o téměř 80 %. 

O čem vypovídají výše uvedená čísla?

Zaprvé je třeba upozornit na 42 % nárůst volajících, kteří vyhledali pomoc linky 116 006 v době nouzového stavu převážně kvůli trestným činům a domácímu násilí. V době omezeného osobního kontaktu ve většině poraden pro oběti není tento nárůst překvapením.

Za druhé je třeba zdůraznit, že počty domácího násilí se na lince 116 006 zatím nevyhouply přes špičky, které se objevují v dlouhodobých trendech, např. po cílených osvětových kampaních anebo po medializaci tragických osudů obětí domácího násilí.

Za podstatné zjištění však považujeme dynamiku domácího násilí v době nouzového stavu. Statistiky BKB dokládají pětinový nárůst volání o pomoc v případech domácího násilí v druhém mezičase nouzového stavu. Tento jev může být podmíněný různými faktory. Může odrážet  větší výskyt domácího násilí, protože s postupujícím časem za zavřenými dveřmi bytů vzrůstají stresy a konflikty mezi partnery.  Může však také signalizovat větší aktivitu obětí v nouzovém stavu řešit i soukromé problémy.

Nechceme předčasně spekulovat. Dynamiku či vývojové trendy domácího násilí budeme dále sledovat.

Bílý kruh bezpečí, z.s.,  20. 4. 2020

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009