BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
občanské sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR,
ve spolupráci se
Společenstvím pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci

pořádá
výcvik telefonické krizové intervence
za účelem doplnění
TÝMU KONZULTANTEK A KONZULTANTŮ DONA LINKY
a LINKY BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ

Zahájení výcviku: víkend 1. – 2. 11. 2008

Předpokládaný konec: březen 2009

Cena: 11 000 Kč

Detailní informace o výcviku včetně přihlášky naleznete na webových stránkách Bílého kruhu bezpečí www.bkb.cz v aktualitách.