VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI

Bílý kruh bezpečí, o. s., přijímá předběžné přihlášky do dalšího běhu akreditovaného kurzu telefonické krizové pomoci BKB se zaměřením na pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí, svědkům a pozůstalým. V rámci teoretické i praktické přípravy je kurz zaměřený zejména na osvojení znalostí a dovedností potřebných k realizaci zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestné činnosti (účinný od 1. 8. 2013).

Předpokládané trvání kurzu: říjen 2013 až březen 2014

Kurz v rozsahu 150 hodin zahrnuje teoretické přednášky k zvládnutí techniky telefonické krizové intervence, k rozšíření a prohloubení potřebných právních a sociálních informací., nácviky praktických dovedností a řešení modelových situací.  Vyučují lektoři Společenstva pro vzdělávání a supervizi v krizové intervence (SVSKI) a Bílého kruhu bezpečí, o. s.

Do výcvikového kurzu se mohou hlásit osoby:

  • starší 21 let,
  • s ukončeným úplným středním odborným či vyšším vzděláním,
  • studenti vyšších ročníků VŠ v oborech sociálně právní disciplíny, právo, psychologie, sociologie (doložit prostou kopii vysvědčení).

Podmínkou přijetí je bezúhonnost, kterou později přihlášený prokáže výpisem z rejstříku trestů. 

Kurz bude probíhat v Praze ve víkendových blocích (So a Ne – blok výuky 10 hod.) a v odpoledních blocích (St – výuka po 5 hod.) v intervalu jednoho nebo dvou týdnů.

Kurzovné 12 500 Kč. Podmínkou pro zahájení kurzu je skupina nejméně 18 účastníků (+ 3 náhradníci).

Pro získání osvědčení je potřeba absolvovat 80 % výuky, u bloků s problematikou BKB je povinná 100% účast (min. 50 hod.).

Závěrečné zkoušky (v jednom dni): teoretická část – písemné testy, praktická část – modelový hovor. Možnost opravné zkoušky. Zkouška v jiném termínu za příplatek.

Vybraným úspěšným absolventům nabídne BKB uplatnění na pracovišti nonstop linek telefonické krizové pomoci.

Přihláška do kurzu  http://www.donalinka.cz/materialy-ke-stazeni/

Termín pro zaslání předběžné přihlášky: 25. 8. 2013

Kontaktní osoba: Vlastimil Zima (tel.: 257 317 110)

e-mail: dona.linka@bkb.cz, centrala.praha@bkb.cz

Bílý kruh bezpečí, o.s., vzdělávací instituce, akreditace MPSV ČR č. 2008/377 – I.

Vzdělávací program BKB, o. s., „Domácí násilí“, akreditace MPSV ČR č. 2013/048 – PC/SP/VP.

Vzdělávací program „Výcvikový kurz telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí, o. s., se zaměřením na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti“, akreditace MPSV ČR č. 2010/440-PK ze dne 10. 6. 2010.

Výcvikový kurz SVSKI akreditovaný ČAPLD  v roce 2006.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.