VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
ve spolupráci se Společenstvím pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci pořádá
VÝCVIKOVÝ KURZ TELEFONICKÉ KRIZOVÉ POMOCI
akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na pomoc obětem násilí, trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím

Rozsah a délka výcviku: 150 hodin, listopad 2014 – červen 2015, víkendové bloky (10 hod.) + odpolední blok (čtvrtek, 5 hod.
Dotovaná cena: 6000 Kč   Kauce při zahájení výcvikového kurzu: 1000 Kč (vratná po složení zkoušky)
Podmínky přijetí do výcviku: věk nad 21 let, VŠ (event. VOŠ) v oborech právo, psychologie, sociální práce, způsobilost, bezúhonnost (viz zák. o soc. službách)

ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM VÝCVIKOVÉHO KURZU NABÍDNE BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
 zajímavou práci na specializovaných nonstop linkách telefonické krizové pomoci
 místo v mezioborovém týmu zkušených odborníků, supervize a bezplatné interní specializační výcviky
 pracovně právní vztah formou DPP, DPČ (min. jedna služba měsíčně) a odpovídající odměnu

PŘIHLÁŠKA:  http://www.donalinka.cz/materialy-ke-stazeni/       
UZÁVĚRKA: 20. 11. 2014
KONTAKT: dona.linka@bkb.cz (Vlastimil Zima), centrala.praha@bkb.cz

Inzerce ke stažení (v pdf)

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009