Vyhledat pomoc je projevem silné oběti, říká pracovník Bílého kruhu bezpečí

Nenápadná jako chameleon má být mobilní poradna pro oběti trestných činů. V Brně ji jako v tuzemsku zcela ojedinělý projekt rozjíždí Bílý kruh bezpečí.
Celý rozhovor s Vladimírem Vedrou, vedoucím brněnské poradny Bílého kruhu bezpečí, z 18. 7. 2021 pro iDnes si můžete přečíst zde: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/obet-sexualni-nasili-bily-kruh-bezpeci-covid-pandemie-vztahy.A210708_616248_brno-zpravy_mls?

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009