Vyhledat pomoc je projevem síly

Bílý kruh bezpečí, a všichni jeho zaměstnanci a dobrovolníci pomáhající obětem kriminality, vyslovuje hlubokou soustrast každé rodině a všem blízkým pozůstalým po obětech krutého útoku, ke kterému došlo na FF UK.
Zároveň vyjadřuje velkou podporu zraněným obětem, jejich rodinám a přátelům. Podporu a pomoc potřebují i svědci této ohromné tragédie.
Bílý kruh bezpečí poskytuje v tyto hodiny svou pomoc všem, kteří potřebují sdílet šok, bolest a emoce související s touto událostí. K dispozici jsou Linka pomoci obětem 116 006 (nonstop a bezplatná) a poradny Bílého kruhu bezpečí, jejichž adresy jsou uvedeny na www.bkb.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.