Vyhodil ženu i s dárky na ulici

Během dvou svátečních dnů (Štědrý den a Boží hod vánoční) přijala Linka pomoci obětem celkem 32 volání. Ve 22 z nich volaly ženy a v 10 voláních se ozval hlas muže. Ústředním tématem bylo domácí násilí. Jedna z volajících osob prosila o pomoc dokonce v situaci, kdy ji manžel vyhodil i s dárky, které připravila pro něj a pro jejich syna na ulici. Druhým tématem byl alkoholismus jako spouštěč agrese, kdy například v bytě rodičů došlo k fyzickému útoku mezi dospělými bratry. Znepokojující telefonáty Linka přijala od několika obětí stalkingu. Jejich pronásledovatelé jednali ve sváteční dny pod vlivem alkoholu nebo drog a neúnosným způsobem zasahovali do soukromého života obětí.

Linka pomoci 116006 – nonstop a bezplatně

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.