Vykázání v Praze

Vykázání v Praze

Letos už sedmnáct případů domácího násilí v Praze skončilo vykázáním

 Během prvních dvou měsíců letošního roku bylo v Praze kvůli domácímu násilí vykázáno z bytu celkem 17 násilníků. V lednu to bylo 8 případů a v únoru dokonce 9. Oproti loňskému roku je to mírný pokles. Intervenční centrum řeší případy domácí násilí nejen v českých rodinách, ale stále častěji i mezi cizinci.

„Od roku 2007, kdy Intervenční centrum v Praze zahájilo svou činnost, byl loňský rok rekordní. Celkem bylo vykázáno 104 násilných osob. Ve většině případů sehrál v tomto směru svou negativní roli i alkohol," uvedl ředitel Centra sociálních služeb Praha, jehož součástí je Intervenční centrum, Tomáš Ján. Celkem bylo od roku 2007 do konce února 2011 v Praze vykázáno celkem 262 lidí, ve většině případů mužů. V roce 2007 bylo registrováno 59 případů, o rok později 34 a v roce 2009 pak 48. „Odhalovat případy domácího násilí se daří hlavně díky získávání důvěry ohrožených osob, které následně své případy hlásí policii. Někdy je to zdlouhavý proces, než se podaří většinou ohrožené ženy přesvědčit, že svou situaci musí začít řešit," vysvětluje vedoucí Intervenčního centra Marie Šusterová s tím, že na zvýšeném počtu vykázání se projevila i lepší spolupráce s policií a dalšími příslušnými orgány.

V poslední době se také stále častěji začínají objevovat případy domácího násilí vůči seniorům. Jeden z posledních, kterými se Intervenční centrum zabývalo, skončil vykázáním syna, jenž svého osmaosmdesátiletého otce napadal nejen vulgárně, ale posléze i fyzicky. „Přitom oba rodiče v seniorském věku syna dlouhodobě živili z jejich důchodů a úspor. Syn nejenže nepřispíval na domácnost, ale ještě často byl pod vlivem alkoholu," přiblížila jeden z otřesných případů Šusterová. Policie nakonec násilníka vykázala z bytu na deset dní.

Řešit domácí násilí se snaží lidé i prostřednictvím linky Intervenčního centra. V lednu takto pracovníky kontaktovalo téměř devadesát lidí. U 38 pak z rozhovorů vyplynulo, že by se mohlo jednat o další případy domácího násilí. Obdobně tomu bylo i v měsíci únoru.

Intervenční centrum neřeší jen případy domácího násilí v českých rodinách, ale v poslední době se stále častěji objevují případy i mezi cizinci. Většinou se jedná o fyzické násilí proti českým ženám ze strany mužů jiných národností. „Opravdu drastických případů, které jsme řešili, jsou téměř dvě desítky. Většinou při nich násilné osoby napadají své ženy velmi hrubě fyzicky, vynucují si sex a vydírají je zejména ekonomicky," řekl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. Intervenční centrum ve spolupráci s ministerstvem vnitra vede přesné statistiky případů a zaměřuje se na pomoc právě těmto postiženým ženám.

„Jako největší problém se ukazuje ekonomická závislost na mužích a u žen jiných národností obavy z vyhoštění nebo neprodloužení pobytu v České republice," vysvětlila Marie Šusterová. Nejčastěji v řešených případech figurují Ukrajinci. „A to ať ve smíšených manželstvích nebo v ukrajinských rodinách. Řešili jsme případ, kdy muž svou ukrajinskou manželku tak fyzicky napadal, že jí musely být kvůli rozsáhlým zraněním amputovány dva prsty na ruce," popsala Šusterová. Intervenční centrum však odhaduje, že takových případů je v Praze více. Vyplývá to z uskutečněných hovorů postižených žen v rámci telefonní linky centra. „Týrané ženy totiž mají většinou děti a mají velký strach svou situaci řešit kvůli ekonomické závislosti nebo nedůvěře k institucím," řekla Šusterová s tím, že v některých případech jsou ženy tak na agresivních mužích závislí, že i přes bití a ponižování, chtějí manžela zpátky do bytu.


V Praze 31. 3. 2011, Tiskový servis – Magistrát hl. m. Prahy

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.