Výstava Bílého kruhu bezpečí prodloužena

KDY: 06.09.2022 — 05.02.2023 10.00 – 17.00 hod
KDE: Muzeum Policie ČR, Praha

CO: Reprezentativní výstava přibližuje třicetileté působení nestátní organizace Bílý kruh bezpečí v České republice.

Na výstavě se dozvíte, proč tato organizace vznikla, jaké služby poskytuje, kdo ji podporuje, s kým spolupracuje, jak skvělí dobrovolníci působí v jejích poradnách a také, kdo čerpá její služby. O tom, jak dokázala tato organizace změnit legislativu v oblasti ochrany před domácím násilím, vypráví druhá část výstavy. Závěrečná část přináší zcela aktuální a praktické informace pro život každého návštěvníka. Informuje totiž o nových a poměrně rozsáhlých právech obětí kriminality. Některá práva jsou ilustrována i autentickou výpovědí obětí.

Návštěvníci si mohou z výstavy odnést nejenom nové informace a poznatky, ale také brožurky, samolepky s číslem nonstop Linky pomoci obětem 116 006 a další drobné předměty.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009