Výstava ukáže domácí násilí z pohledu dětí

V průběhu 14ti dnů od 14. do 25. listopadu 2011 mohou návštěvníci v prostorách Křížové chodby Nové radnice v Brně shlédnout výsledek unikátní soutěže Domácí násilí v obrazech a povídkách. Jedná se o fotografie, výtvarná díla a povídky vytvořené žáky brněnských základních a středních škol k tématu domácího násilí. Jde o součást projektu realizovaného Interdisciplinárním týmem pro řešení případů domácího násilí za aktivního přispění brněnské pobočky BKB coby jednoho ze základních členů tohoto týmu.


V rámci soutěže vybírala odborná komise pět nejlepších prací v každé z pěti soutěžních kategorií. Autoři vítězných prací budou vyhlášeni a oceněni při slavnostním zakončení výstavy 25. listopadu za přítomnosti náměstkyně primátora Jany Bohuňovské.


Návštěvníci výstavy se také mohou zapojit do hlasování o nejlepší žákovské či studentské dílo v jednotlivých kategoriích a určit tak vítěze Ceny veřejnosti. Toto hlasování bude probíhat pomocí anketních lístků, které budou na výstavě k dispozici, a skončí 24. listopadu v 18 hodin. Pokud hlasující uvede jméno, příjmení a adresu, bude zařazen do slosování o knižní publikaci.


Výstava v jižním křídle Křížové chodby Nové radnice je přístupná z Dominikánské ulice a je otevřena ve všední dny i ve státní svátek 17. listopadu, a to od 10 do 18 hodin.


Součástí výstavy je též kolekce profesionálních fotografií na téma domácího násilí a výstavu doplní též obrazový přehled práce Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí a jeho partnerů. Návštěvníci zde také mohou získat celou řadu informačních materiálů k tématu.


Ukázky žákovských prací v kategorii Povídka

(věková skupina 2. stupeň ZŠ):
„… zničil mě těmi svými věčnými urážkami, nadávkami a výhružkami. Zničil mě těmi svými návraty domů v opilosti … Zničil mě těmi všemi modřinami, za které jakoby na usmířenou nosil domů laciné pugéty uměle vypadajících růží … Odpouštěla jsem mu nejprve rok. Tenkrát mi jenom …“

„Trhla jsem sebou. V přízemí se ozvala strašná rána. Posadila jsem se na okraj postele … Máma se sesunula po boku linky a pak mě přes slzy uviděla. No–to chtěla máma …“

(věková skupina SŠ, SOU, SOŠ a gymnázia):
„Záda ji bolela víc než kdy jindy. S levou rukou, kterou jí dnes málem vykloubil, nedokázala skoro ani pohnout. A co bylo nejhorší, nevěděla, jak si má připadat. Zdálo se jí …“

„… Seděl jen o pár míst dál naproti mně. Navzájem jsme se na sebe dívali. Po chvíli se hezky usmál … Vůbec jsem nechápala, co to do něj vjelo, nikdy takový nebyl. Odešla jsem zpět do ložnice …“

Mgr. Vladimír Vedra, jednatel Bílého kruhu bezpečí Brno

Další informace o výstavě naleznete na stránkách Interdisciplinárního týmu města Brno pro oblast domácího násilí
 

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009