Vzpomínka na skvělou ženu

Všem, kdo Jiřinu Šiklovou osobně znali, je v těchto dnech smutno. Potkali jsme se s ní před třiceti lety, v jejím bytě, který byl diskusním klubem, knihovnou, zkrátka místem mnoha neformálních setkání. Všichni jsme věděli, kde se přezout, kde je káva a čím případně pomoci. A uprostřed toho dění energická Jiřina, inspirativní glosátorka, nezávislá žena s nadhledem, a také zvídavá posluchačka a podporovatelka. Ráda seznamovala a propojovala lidi, přivážela ze zahraničí kontakty a předávala je do těch správných rukou, jako například Ashoku do rukou Jany Hradilkové. Byla vždy spontánní. Formality neměla ráda. Pokud měla co říct, ozvala se. Na konferencích, kde většina mlčela, Jiřina vyslovila to, co si ostatní v tu chvíli mysleli. Bílý kruh bezpečí podpořila lidsky, myšlenkově i finančně. Opakovaně mezi nás přicházela a my jí naslouchali. Bylo nám ctí s ní diskutovat. Její postřehy a doporučení zůstávají s námi. Jiřino, děkujeme!

Foto: Jiřina Šiklová přednášela v BKB o genderovém násilí naposledy dne 18.04.2016

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009