Z tisku: Domácí násilí zažilo 1,4 miliónu českých žen

Dvě pětiny žen v České republice čelily alespoň jednou za život nějaké formě domácího násilí. Nejčastěji se jednalo o opakované ponižování, fyzické napadání, sexuální nátlak, nebezpečné pronásledování a vyhrožování. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro organizaci proFem, jehož výsledky zazněly v úterý 2.10.2012 v Senátu.

Celý článek naleznete zde: http://www.novinky.cz/domaci/280338-domaci-nasili-zazilo-1-4-milionu-ceskych-zen.html

Zdroj: Novinky.cz

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009