Znásilnění – kde a jak hledat pomoc?

Téma domácího násilí se v seriálu Ulice neobjevuje poprvé. Máme radost, že i tentokrát se tvůrci seriálu v rámci osvěty obrátili na Bílý kruh bezpečí. V následujících článcích se dozvíte, kde mohou oběti domácího násilí a znásilnění hledat pomoc – v poradnách Bílého kruhu bezpečí i na nonstop Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006:

Blanka v Ulici neví, co dělat. Odbornice radí obětem znásilnění – https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/455217-blanka-v-ulici-nevi-co-delat-odbornice-radi-obetem-znasilneni

Blanku z Ulice znásilnil manžel. Ženám v nouzi pomáhá Bílý kruh bezpečí – https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/454776-blanku-z-ulice-znasilnil-manzel-zenam-v-nouzi-pomaha-bily-kruh-bezpeci?fbclid=IwAR0nymlJ_5Unx5Nka4edxAXVPYL2OwC7KygAvwYLaRrGMxIacxXsyfbZnxQ

Herečka Lindy Rybová exkluzivně o pocitech ze znásilnění, strastech dospívajících dcer i o hrdinském činu svého syna – https://www.maminka.cz/clanek/herecka-linda-rybova-exkluzivne-o-pocitech-ze-znasilneni-strastech-dospivajicich-dcer-i-o-hrdinskem-cinu-sveho-syna?fbclid=IwAR2-DwmVRxaaexjS06xtjawYyADcbYnkJUV1HwzvmgdOjBel54qyyDf8y1I

Petra Vitoušová se setkala s Vasilem Fridrichem ve vysílání Snídaně s Novou.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009