Zveme vás na výstavu k 30. výročí Bílého kruhu bezpečí

Výstavu „30 let Bílého kruhu bezpečí = 30 let pomoci obětem trestných činů“ můžete do 30. září navštívit ve výstavních prostorách radnice Prahy 2 na náměstí Míru.

Výstavu zahájili 6. září starostka Prahy 2 Jana Černochová, prezidentka BKB Petra Vitoušová a radní pro bezpečnost Michal Zuna. Fotky a video z vernisáže výstavy naleznete zde: https://www.praha2.cz/Bily-kruh-bezpeci-vystavuje-na-radnici-video.html

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009