Domácí násilí - Archiv aktualit

1 2 3 4 5 > >>

Důležitá telefonní čísla, na kterých můžeme v případě nouze požádat o pomoc, zná většina z nás. O Lince 116 006 zatím mnoho lidí neví. My jsme se to rozhodli změnit.

Bílý kruh bezpečí vyjadřuje hluboký soucit a soustrast pozůstalým po obětech tragického požáru na sídlišti v Bohumíně. Jsme připraveni poskytnout podporu a pomoc všem, kteří byli požárem materiálně poškozeni a psychicky zasaženi.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR začerven 2020.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za květen 2020.

BKB obnovuje všechny služby a otevírá své poradny.

Od 1. června 2020 obnovujeme osobní příjem v poradnách Bílého kruhu bezpečí, který byl pozastaven kvůli pandemii COVID-19.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za duben 2020.

Jak konkrétně se téma pandemie promítalo do situace obětí při volání na Linku 116 006 během prvního měsíce nouzového stavu? Převažovaly obavy spojené s nákazou. Např. dcera nechtěla přivolat policii k domácímu násilí páchaném na její matce, protože by je mohli policisté nakazit. Seniorka nevěděla, jak zabránit návštěvě syna. Bála se, aby ji nenakazil. Žena hledala pomoc: muž jí vytýká, že chodí do práce a ohrožuje rodinu. Nepříjemně ji nutí k desinfekci.

První měsíc nouzového stavu přinesl zvýšení počtu kontaktů na Lince pomoci obětem s číslem 116 006, která je určena obětem kriminality a domácího násilí. V době od 16. března do 16. dubna se na linku obrátilo celkem 672 volajících. Oproti stejnému období v minulém roce došlo k nárůstu poptávky po poskytovaných službách, a to o 42 %.
Necelá třetina volání se týkala domácího násilí. Z pohledu dlouhodobých statistik se skladba hovorů na lince 116 006 zatím výrazně nezměnila.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za březen 2020.

1 2 3 4 5 > >>