Archiv aktualit

Organizace In IUSTITIA zahájila online výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že lidé s postižením se častěji stávají obětí násilí, včetně sexuálního v případě žen, než lidé bez postižení. Cílem je zmapovat aktuální situaci v Česku a na tomto základě přispět ke zviditelnění tohoto tématu a posílení ochrany obětí násilí.

Všem, kdo Jiřinu Šiklovou osobně znali, je v těchto dnech smutno. Potkali jsme se s ní před třiceti lety, v jejím bytě, který byl diskusním klubem, knihovnou, zkrátka místem mnoha neformálních setkání.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za duben 2021.

„Od roku 2007 máme zákon na ochranu před domácím násilím, takže jsme se zařadili mezi země, které nečekají na to, až se něco stane, ale mají silnou prevenci. Domácí násilí ale nesmí zůstat za zavřenými dveřmi privátu,“ říká Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí v Hovorech Plus.

Sdílíme odkaz na sbírku statečné ženy, která přežila brutální útok ze strany bývalého druha, otce společných dětí.

Šmírování partnera aplikací ukrytou v telefonu je časté, jak ho odhalit?

V poslední době jsme v Bílém kruhu bezpečí zaznamenali častý výskyt podvodů, jejichž obětí jsou ženy, obvykle ve věku nad 50 let, které jsou oklamány domnělým nápadníkem z internetové seznamky.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za březen 2021.

V souvislosti s ukončením nouzového stavu jsme se od 12. 04. 2021 vrátili do obvyklého režimu provozu poraden, intervenčního centra v Ostravě a příjmu klientů ze strany případových manažerů.

Intervenční centrum Ostrava se zapojilo do projektu Nenech.se. Přes tuto webovou stránku se s námi mohou oběti i svědci domácího násilí snadno, bezpečně a anonymně spojit ONLINE.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009