Archiv aktualit

Provoz pracovišť Bílého kruhu bezpečí zůstává během letních prázdnin bez omezení. V nonstop provozu je celé léto i naše Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.
Přejeme všem klidné prázdniny!

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za měsíce leden až květen 2024.

Odborníci z Bílého kruhu bezpečí i policisté vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí.

Odborníci z Bílého kruhu bezpečí i policisté vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za měsíce leden až duben 2024.

Domácí násilí se přenáší přes generace. Není to však železná košile, říkají odbornice.

Souhlasíte s tím, že do práce by měl člověk chodit rád? Je vám blízká myšlenka, že práce má být smysluplná? Věříte v to, že sociální služba může být velmi užitečná při pomoci obětem kriminality „postavit se znovu na nohy“? Pokud ano, rádi vás přivítáme v olomoucké pobočce Bílého kruhu bezpečí.

O státních svátcích 1. a 8. května jsou naše poradny zavřené. Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je vám k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a státních svátků.

Poslední volná místa ve specializačním kurzu pro zájemce o práci na lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí.

Narůstá počet dětí vystavených domácímu násilí. V roce 2023 Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí evidovalo 97 ohrožených dětí v případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Aktuální trend, ale i přetrvávající bílá místa v prevenci násilí na dětech dnes diskutují odborníci na konferenci v Ostravě.

Osobní poděkování adresoval prezident republiky Petr Pavel členům Bílému kruhu bezpečí za osobní nasazení při a po mimořádné události aktivního střelce na Filozofické fakultě UK v Praze.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009