Archiv aktualit

TISKOVÁ ZPRÁVA k Evropskému dni obětí – 22. 2. 2021
Oběti trestných činů byly ještě před třiceti lety respektovány především jako svědci trestného činu. Teprve později jim byla přiznána větší práva v trestním řízení i jako poškozenému. Od roku 2013 získaly oběti ještě větší respekt a další práva díky tehdy přijatému zákonu o obětech trestných činů. Jak se práva obětí rozšiřovala, přibývalo také formulářů a málo srozumitelných poučení.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za leden 2021.

Téměř okamžitě s vyhlášením prvního nouzového stavu a covidových opatření zaznělo varování, že zavřené dveře domácností způsobí dramatický nárůst domácího násilí. Mediální diskuze o kolik procent narostlo či kleslo domácí násilí v době covidové byla a je atraktivním novinářským námětem. V první vlně pandemie na jaře 2020 se však exploze domácího násilí nekonala.

Nový spot ve znakové řeči vysvětluje možnosti využití pomoci Bílého kruhu bezpečí.

Domácí násilí je mnohovrstevný a komplikovaný jev se specifickou dynamikou, vysvětluje policejní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková, která působí také v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí.

Boj rodičů ničí děti, na krizi nezůstávejte sami, radí odborníci.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za jednotlivé měsíce roku 2020.

Poradny Bílého kruhu bezpečí zůstávají v provozu během nouzového stavu beze změn. Otevírací hodiny naleznete na našich stránkách www.bkb.cz

Hodně zdraví, lásky a radosti v roce 2021 vám přeje Bílý kruh bezpečí

Dnes si připomínáme smutné výročí – rok od střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. Proto upozorňujeme na jev, který se jmenuje „Výroční reakce“. Jde o situaci, kdy se v souvislosti s výročím určité traumatické situace dočasně zhorší naše prožívání, může se objevit podrážděnost, úzkosti nebo nepříjemné tělesné reakce. Bývá dobré o ní vědět. Když víme, co se s námi zrovna děje, obvykle nás to zklidní.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009