Archiv aktualit

Odborníci z Bílého kruhu bezpečí i policisté vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí.

Odborníci z Bílého kruhu bezpečí i policisté vítají novelu, která má pomoci chránit oběti domácího násilí.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za měsíce leden až duben 2024.

Domácí násilí se přenáší přes generace. Není to však železná košile, říkají odbornice.

Souhlasíte s tím, že do práce by měl člověk chodit rád? Je vám blízká myšlenka, že práce má být smysluplná? Věříte v to, že sociální služba může být velmi užitečná při pomoci obětem kriminality „postavit se znovu na nohy“? Pokud ano, rádi vás přivítáme v olomoucké pobočce Bílého kruhu bezpečí.

O státních svátcích 1. a 8. května jsou naše poradny zavřené. Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 je vám k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a státních svátků.

Poslední volná místa ve specializačním kurzu pro zájemce o práci na lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí.

Narůstá počet dětí vystavených domácímu násilí. V roce 2023 Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí evidovalo 97 ohrožených dětí v případě vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Aktuální trend, ale i přetrvávající bílá místa v prevenci násilí na dětech dnes diskutují odborníci na konferenci v Ostravě.

Osobní poděkování adresoval prezident republiky Petr Pavel členům Bílému kruhu bezpečí za osobní nasazení při a po mimořádné události aktivního střelce na Filozofické fakultě UK v Praze.

Bílý kruh bezpečí má po 32 letech novou prezidentku spolku Mgr. Pavlínu Komedovou, LL.M.

TISKOVÁ ZPRÁVA k Evropskému dni obětí 22. 2. 2024
Situace obětí trestných činů se v ČR postupně zlepšuje, avšak pomalu. Třiatřicet let v Bílém kruhu bezpečí při pomoci obětem nahlížíme na zločin jejich očima. Problém, který aktuálně vidíme, je sekundární viktimizace obětí, tedy jejich další zraňování po trestném činu. Alarmující je fakt, že zejména zvláště zranitelné oběti, které potřebují citlivý přístup, se v postavení poškozených v průběhu trestního řízení mnohdy setkávají se zpochybňováním, nedůvěrou a neprofesionálním přístupem.
Prioritou Bílého kruhu bezpečí je téma omezit sekundární viktimizaci obětí na minimum, tak jak to od roku 2013 ukládá zákon o obětech trestných činů.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009