Archiv aktualit

„Od roku 2007 máme zákon na ochranu před domácím násilím, takže jsme se zařadili mezi země, které nečekají na to, až se něco stane, ale mají silnou prevenci. Domácí násilí ale nesmí zůstat za zavřenými dveřmi privátu,“ říká Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí v Hovorech Plus.

Sdílíme odkaz na sbírku statečné ženy, která přežila brutální útok ze strany bývalého druha, otce společných dětí.

Šmírování partnera aplikací ukrytou v telefonu je časté, jak ho odhalit?

V poslední době jsme v Bílém kruhu bezpečí zaznamenali častý výskyt podvodů, jejichž obětí jsou ženy, obvykle ve věku nad 50 let, které jsou oklamány domnělým nápadníkem z internetové seznamky.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za březen 2021.

V souvislosti s ukončením nouzového stavu jsme se od 12. 04. 2021 vrátili do obvyklého režimu provozu poraden, intervenčního centra v Ostravě a příjmu klientů ze strany případových manažerů.

Intervenční centrum Ostrava se zapojilo do projektu Nenech.se. Přes tuto webovou stránku se s námi mohou oběti i svědci domácího násilí snadno, bezpečně a anonymně spojit ONLINE.

V období od 1. 3. do 11. 4. 2021 poskytujeme v souladu s Usnesením vlády č. 211 naše služby online, telefonicky a písemně.
Osobní příjem poskytujeme pouze na objednání, a to v případech, kdy nebude možné konzultovat online, telefonicky nebo písemně. Více informací vám rádi poskytneme na tel. číslech našich poraden a intervenčního centra. Volat můžete také Linku pomoci obětem na čísle 116 006, zdarma a nonstop.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za únor 2021.

Od 23. dubna 2021 pořádáme kurz telefonické krizové pomoci zaměřený na Pomoc obětem kriminality a domácího násilí.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009