Archiv aktualit - Strana 3

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za říjen 2023.

Bílý kruh bezpečí se v pondělí 20. 11. 2023 zapojí do preventivní akce Bubnovačka, kterou pořádá Centrum Locika. Hlavní myšlenkou je upozornit na téma násilí na dětech.

Opravdu bývají pro vás svátky šťastné a veselé? Můžete to změnit…

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za září 2023.

Máte zkušenost s domácím násilím? Zapojte se do dotazníkového šetření, pomůžete nám nasbírat cenná data v boji proti mezigeneračnímu přenosu domácího násilí.

Co je vlastně Bílý kruh bezpečí? Jak vznikl a jakou pomoc poskytuje? Podívejte se na rozhovor s prezidentkou Bílého kruhu bezpečí Petrou Vitoušovou pro TV A11.

Tisková zpráva – Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s. pořádá sérii vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci domácího násilí v Moravskoslezském kraji.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za srpen 2023.

Slavíme! Dnes je Bílému kruhu bezpečí 32 let. Děkujeme všem dobrovolníkům a zaměstnancům za skvělou práci a klientům za jejich důvěru.

Využijte příležitost a staňte se součástí týmu pardubické poradny Bílého kruhu bezpečí! Aktuálně hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici klíčového sociálního pracovníka/klíčové sociální pracovnice.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009