Archiv aktualit - Strana 3

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za jednotlivé měsíce roku 2020.

Poradny Bílého kruhu bezpečí zůstávají v provozu během nouzového stavu beze změn. Otevírací hodiny naleznete na našich stránkách www.bkb.cz

Hodně zdraví, lásky a radosti v roce 2021 vám přeje Bílý kruh bezpečí

Dnes si připomínáme smutné výročí – rok od střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava. Proto upozorňujeme na jev, který se jmenuje „Výroční reakce“. Jde o situaci, kdy se v souvislosti s výročím určité traumatické situace dočasně zhorší naše prožívání, může se objevit podrážděnost, úzkosti nebo nepříjemné tělesné reakce. Bývá dobré o ní vědět. Když víme, co se s námi zrovna děje, obvykle nás to zklidní.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR zveřejnila analýzu dat z dotazníkového šetření za období březen – srpen 2020.

Poradny Bílého kruhu bezpečí zůstávají v provozu během nouzového stavu beze změn. K dispozici je vám i nonstop Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006.

Právě vychází nová publikace od Ludmily Čírtkové ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Dnes před 19 lety zahájila nonstop provoz DONA linka, předchůdkyně dnešní Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí na čísle 116 006.

Zítra uplyne 10 let od podpisu Dohody o spolupráci při pomoci obětem trestných činů mezi Policií ČR a Bílým kruhem bezpečí.

Tisková zpráva

Dobré nápady přitahují dobré lidi. Oslovili jsme známé osobnosti s prosbou o spolupráci. Výsledkem je nový informační spot o Lince 116 006.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009