Archiv aktualit - Strana 3

Poslední volná místa na kurzu telefonické krizové pomoci „Pomoc obětem kriminality a domácího násilí“ pro zájemce o práci na Lince 116 006 od září 2021.

Nenápadná jako chameleon má být mobilní poradna pro oběti trestných činů. V Brně ji jako v tuzemsku zcela ojedinělý projekt rozjíždí Bílý kruh bezpečí.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za červen 2021.

BKB se připojil k otevřenému dopisu adresovanému francouzské vládě, aby přezkoumala zadání tendru na provozovatele Linky 116 006 ve Francii, protože požadavek, že 80 % hovorů má být odbaveno do 6 minut a 20 % hovorů má být vyřízeno do 9 minut, může mít devastující dopad na kvalitu poskytované služby obětem kriminality.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za květen 2021.

V pátek 18. 6. 2021 křtíme za účasti významných osobností Jihomoravského kraje první mobilní poradnu BKB v České republice. Smyslem pilotního projektu je zvýšit dostupnost pomoci obětem kriminality a domácího násilí.

Dnes byla slavnostně předána Cena Anděl představitelům organizace Konsent.

Organizace In IUSTITIA zahájila online výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že lidé s postižením se častěji stávají obětí násilí, včetně sexuálního v případě žen, než lidé bez postižení. Cílem je zmapovat aktuální situaci v Česku a na tomto základě přispět ke zviditelnění tohoto tématu a posílení ochrany obětí násilí.

Všem, kdo Jiřinu Šiklovou osobně znali, je v těchto dnech smutno. Potkali jsme se s ní před třiceti lety, v jejím bytě, který byl diskusním klubem, knihovnou, zkrátka místem mnoha neformálních setkání.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v ČR za duben 2021.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.