Statistiky - Strana 5

V roce 2010 byla poprvé překročena hranice počtu vykázání z roku 2007 (862 vykázaných). Celkem bylo v roce 2010 vykázáno 1058 násilných osob, což je nárůst o téměř 23% proti roku 2007. Zajímavé je porovnání dlouhodobého pořadí krajů dle přepočtu 1 vykázání na počet obyvatel. Na čele se pravidelně objevuje Karlovarský a Ústecký kraj. U Karlovarského kraje tato skutečnost může být do jisté míry ovlivněna […]

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob v prosinci 2010 v ČR (po kliknutí se vám otevře tabulka v pdf s přehledem vykázání v jednotlivých krajích v období leden – prosinec 2010).

Zprávu zpracovala: Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s., 8.1.2010 V roce 2007 jsme v Bílém kruhu bezpečí evidovali prostřednictvím sítě intervenčních center v ČR celkem 862 případů policejních vykázání a civilní soudy ve stejném roce přijaly 500 žádostí o vydání předběžného opatření se žádostí o vykázání nebo jeho prodloužení. V kolika případech soudy takovou žádost zamítly nebo jí vyhověly nelze zjistit, tento údaj nebyl MS […]

Komentářk analýze dat „Vykázání / zákaz vstupu v ČR“ v roce 2008 Sledované období: 1.1. – 31.12. 2008Celkem vykázání: 679 ( v roce 2007 – 862)Zdroj informací: 15 intervenčních center dle krajského uspořádání ČR (v MSK pracují od roku 2007 dvě IC)Přílohy: 3 tabulky (1 – rok souhrnně, 2 – graf, srovnání 2007/2008, 3 – podle počtu obyvatel v kraji)Komentář zpracovala: Mgr. Petra […]

V České republice bylo v období od 1.1. – 31.12. 2007 prostřednictvím IC celkem evidováno 862 rozhodnutí Policie ČR na základě zákona č. 135/2006 Sb., o vykázání nebo zákazu vstupu násilné osoby do společného obydlí.

V červenci 2006 proběhl druhý sociologický reprezentativní výzkum o domácím násilí v ČR. Pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR, a.s. ho stejně jako v roce 2001 zrealizovala agentura STEM.

Shrnutí základních výsledků reprezentativního výzkumu pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR a.s.

V květnu roku 2001 byly zveřejněny výsledky výzkumu o domácím násilí v ČR, který pro Bílý kruh bezpečí, o. s. a Philip Morris ČR, a.s. realizovala agentura STEM. Výzkumu se zúčastnilo celkem 1724 respondentů starších 15 let z celé ČR. Předmětem dotazování bylo povědomí respondentů o fenoménu domácího násilí, jejich postoj k němu a osobní zkušenost. Závěry reprezentativního sociologického výzkumu doplněné o výsledky […]

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.