Archiv aktualit - Strana 7

Přijďte podpořit týmy v dresu Bílého kruhu bezpečí na charitativní turnaj v plážovém a šestkovém volejbale tuto sobotu v pražské Braníku.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za červenec 2022.

Obětem trestných činů je přiznán soubor práv, která mohou uplatňovat, aby naplnily své potřeby a hájily své zájmy a očekávání. BKB vám může pomoci uplatnit některá z těchto práv tím, že vám poskytne informace a vysvětlení.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za červen 2022.

Zveme vás na výstavu Bílého kruhu bezpečí v Galerii Vinohradská 12. Expozice přibližuje třicetileté působení naší organizace.

Zajímá vás práce s oběťmi kriminality? Chcete se stát spolupracovníkem významné organizace? Hledáte smysluplnou a dynamickou práci?
Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici klíčového sociálního pracovníka/klíčové sociální pracovnice v plzeňské pobočce Bílého kruhu bezpečí.

V červenci otevírá liberecká pobočka Bílého kruhu bezpečí detašované pracoviště v České Lípě.

Informace o počtu policejních vykázání násilných osob za květen 2022.

Od středy 22. 6. nás nově najdete také v kontaktním centru Bílého kruhu bezpečí v OC Plzeň Plaza.

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí za rok 2021 je na světě.

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009