Archiv aktualit - Strana 29

Kampaň Bílá stužka

3. března 2010 od 19:30 hodin v Divadle Horní Počernice

Zprávu zpracovala: Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s., 8.1.2010 V roce 2007 jsme v Bílém kruhu bezpečí evidovali prostřednictvím sítě intervenčních center v ČR celkem 862 případů policejních vykázání a civilní soudy ve stejném roce přijaly 500 žádostí o vydání předběžného opatření se žádostí o vykázání nebo jeho prodloužení. V kolika případech soudy takovou žádost zamítly nebo jí vyhověly nelze zjistit, tento údaj nebyl MS […]

Praha, 15. prosince 2009 – Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů v ČR, dnes zahájil reklamní kampaň, která upozorňuje na problémy obětí násilné kriminality a nabízí jim jako vstupní bránu do systému pomoci své nonstop telefonní linky. Kampaň je zaměřena na hlavní město Prahu.

Dle zprávy vydané minulou středu nizozemskou policií a výzkumným institutem Beke, je v Nizozemí zaznamenáno méně případů domácího násilí za rok 2008 oproti roku předchozímu. V roce 2008 bylo oznámeno 63,841 případů, což je o devět set méně než v roce 2007. Po oznámení policii postoupilo 11,312 případů jako trestních státnímu zástupci.

BEZPLATNÁ PODPŮRNÁ SOCIOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
pro lidi, kteří řeší nejrůznější obtíže v partnerských vztazích a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů

DONA linka přijala více než 28 000 volání

Před osmnácti lety, 4. září 1991, vznikl Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Bílý kruh vybudoval síť svých poraden v republice, provozuje dvě nonstop linky, ovlivnil naši legislativu rozšiřováním katalogu práv poškozených a přijetím zákona na ochranu před domácím násilím, spolupracuje s partnerskými organizacemi ve 20 evropských zemích. Poradny Bílého kruhu působí v sedmi krajských městech, osmá se buduje v Českých Budějovicích.

Na podzim roku 2008 přišel v doprovodu svého příbuzného do poradny Intervenčního centra Bílého kruhu bezpečí v Ostravě (dále jen IC) sedmdesátiletý muž. Smutně vyprávěl o několikaletém problematickém soužití se svým synem, alkoholikem, dříve již trestně stíhaným v jiných souvislostech, který se na něm dopouštěl dlouhodobého psychického a hlavně fyzického násilí.

Centrum sociálních služeb Praha od dubna nabídne pomoc lidem, kteří mají problémy s konfliktním chováním

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.