Archiv aktualit - Strana 30

V těchto dnech slaví devět let nepřetržitého provozu DONA linka určená obětem domácího násilí. Osudové datum – 11. září 2001 – bylo před devíti lety náhodně zvoleno jako den zahájení provozu. Od toho dne linka přijala více než 35 000 volání z celé země. V roce 2010 registruje více než osmiprocentní nárůst počtu volání ve srovnání s rokem předchozím.

oposkytování pomoci obětem trestné činnosti

ze dne 21.6.2010

akreditovaný MPSV ČR se zaměřením na krizovou pomoc obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým a osobám ohroženým domácím násilím.

V prvním čtvrtletí tohoto roku přijala DONA linka 1211 volání, z nichž 627 mělo charakter konzultace závažného problému a více než 54 % z nich se týkalo problematiky domácího násilí. Oproti předchozím rokům se zvýšil počet volání pracovně označených jako zneužití linky nebo testovací hovor. DONA linku, tak jako jiné linky důvěry s nepřetržitým provozem, volají uživatelé služby, kteří konzultanty pravidelně informují o průběhu svých životních a osobních peripetií bez toho, že by se jednalo o krizové situace. Vyškolení konzultanti pomáhají i těmto volajícím usměrnit jejich snahu o zvládnutí reálných všedních problémů.

od 1.4.2010 sídlí v Kladně

Kampaň Bílá stužka

3. března 2010 od 19:30 hodin v Divadle Horní Počernice

Zprávu zpracovala: Mgr. Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí, o.s., 8.1.2010 V roce 2007 jsme v Bílém kruhu bezpečí evidovali prostřednictvím sítě intervenčních center v ČR celkem 862 případů policejních vykázání a civilní soudy ve stejném roce přijaly 500 žádostí o vydání předběžného opatření se žádostí o vykázání nebo jeho prodloužení. V kolika případech soudy takovou žádost zamítly nebo jí vyhověly nelze zjistit, tento údaj nebyl MS […]

Podporují nás

Představenstvo z.s. Bílý kruh bezpečí uděluje souhlas k užití a šíření materiálů umístěných na této stránce ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, za podmínek, že kopie budou využívány pouze k nekomerčním informačním účelům, dílo nebude nijak upravováno ani měněno, grafické prvky tvořící součást díla (grafy a tabulky) nebudou rozmnožovány a šířeny odděleně od souvisejícího textu a naopak. Na každé takto pořízené kopii tohoto díla bude viditelně uveden text: "Copyright Bílý kruh bezpečí, z.s."
Schváleno představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z.s. dne 21. 4. 2009